O naší společnosti

ESPERDONA s.r.o. je produkční společnost s dlouholetou tradicí působení na českém trhu. Klíčovou oblastí našeho portfolia služeb je produkční činnost se zaměřením na pořádání výchovně vzdělávacích akcí a pořadů na téma ekologické výchovy, zdravého životního stylu a prevence sociálně patologických jevů, jako například zneužití drog, kriminality mládeže nebo rizik přenosných chorob.

Jako další služby nabízíme též výrobu multimediálních i tištěných vzdělávacích a propagačních materiálů, od návrhu, obsahu až po zajištění DTP přípravy, tisku i následné cílené distribuce.

Při své práci stavíme na vysoké profesionalitě, maximální snaze vyhovět potřebám zákazníka a spolupráci s řadou předních českých odborníků.